Corona update 13 maart 2020

Omdat er op dit moment nog te veel onzekerheden zijn over het verdere verloop van de Corona uitbraak, kiezen wij er op dit moment voor om tijdelijk te stoppen met het uitschrijven van Vergaderingen voor onze VvE’s. Afspraken welke al stonden, gaan vooralsnog door, tenzij in overleg anders wordt besloten. Uiteraard wensen wij iedereen een goede gezondheid en willen wij op deze manier, de risico’s voor iedereen minimaliseren.