Technische Diensten

Bij het technisch beheer staan wij er in het belang van de VvE voor dat er intensief wordt samengewerkt met de voorzitter van het bestuur en/of eventuele commissies. Daarnaast dragen wij zorg voor het laten uitvoeren van storings- en klachtenonderhoud door erkende aannemers en/of installateurs. Voor grotere projecten, alsmede het opstellen van meerjarenonderhoudsplan, wordt altijd apart mandaat gevraagd aan de Algemene Ledenvergadering.

Wat houd dit in:

  • Regelmatig overleg met leden van de vereniging over het onderhoud
  • Het rapporteren van onderhoudswerkzaamheden aan de vergadering
  • Afstemmen van de begroting en bijdrage op de (lange termijn) bouwkundige kosten van de VvE en het doen van voorstellen in die trant aan de vergadering
  • Initiëren van planmatig/periodiek onderhoud wanneer de toestand van het gebouw daartoe, gezien parameters als het aantal klachten in het kader van calamiteitenonderhoud, aanleiding geeft.
  • Opnemen en beoordelen van kleine onderhoudsklachten en zorg dragen voor verhelpen hiervan.
  • Controleren van facturen.
  • Steekproefsgewijze controle van werkzaamheden.
  • Aanvragen en beoordelen van offertes voor groot onderhoud (voorzienbaar).
  • Voeren van prijs- en bestekonderhandelingen, opdrachtverstrekking, voortgangsbewaking, termijnfacturering door de aannemer en afhandelen garantieklachten aangaande groot onderhoud.
  • Opdragen en bewaken van service- en/of onderhoudsovereeenkomsten voor gebouwgebonden installaties.