Vereniging van Eigenaren

In een Vereniging van Eigenaren bundelen de eigenaren van één of meerdere gebouwen zich in een wettelijke vereniging. Alle eigenaren hebben dan naast hun eigen appartement of bedrijfsruimte mede-zeggenschap over alle gemeenschappelijke ruimten en zaken van het hele complex. Denk hierbij aan liften, trappenhuizen, schoonmaak, onderhoud en renovatie van de gebouwen en verzekeringen.

Een Vereniging van Eigenaren houd minimaal éénmaal per jaar een Algemene Ledenvergadering, waarin alle belangrijke besluiten m.b.t. de gezamelijke zaken worden genomen.

Vaak wordt dit in handen gegeven van een bestuur, welke mandaat krijgt vanuit de vergadering om het tesamen opgestelde beleid uit te voeren. Veelal wordt het bestuur hierin ondersteund door een professioneel administratie en beheerkantoor, zoals bijvoorbeeld “het Bureau”.

Waarom een VvE?

Bij wet is de oprichting van een Vereniging van Eigenaren verplicht gesteld. Alle appartementseigenaren worden hier dan ook automatisch lid van. Wetten en regels in deze zijn opgenomen in het burgerlijk wetboek. Het is noodzakelijk om een splitsingsakte op te stellen en daarnaast statuten en indien gewenst een huishoudelijk reglement op te stellen.

Verder zijn alle eigenaren verplicht mee te betalen aan het onderhoud e.d. van de algemene zaken. Hiervoor is het raadzaam een jaarbegroting en een meerjarenonderhoudsplan op te stellen. Aan de hand van deze wordt de maandelijkse bijdrage aan de VvE per eigenaar bepaald. Ook bij het opstellen van deze stukken kan het raadzaam zijn, hulp in te roepen van een professional.

Regelementen

Hieronder vindt u veel voorkomende regelementen die van toepassing zijn voor VvE’s