Nieuws

Langzaam van het slot en de zomer in

Stapje voor stapje mogen we weer. Dit betekend ook dat er werkzaamheden opgepakt gaan worden en de eerste vergaderingen gepland worden.

We beginnen hierbij eerst met de kleinere VvE’s, zodat we de nog geldende maatregelen makkelijker kunnen handhaven.

Voor de grotere Verenigingen betekend dit, dat we aan het kijken zijn naar ruimere locaties in de omgeving om in het najaar te kunnen vergaderen.

Ook zijn we bezig met het implementeren van digitale deelname aan de Vergaderingen, hieraan werken we ook de komende weken gewoon door.

Maar eerst komt de zomer er aan. Dit betekend dat het kantoor met ingang van 7 juli sluit voor alle administratieve vragen.

Voor storingsmeldingen blijven wij bereikbaar via het noodnummer 06-29007609

Ook kunt u ons bereiken via de mail op info@hetvvebureau.nl

Natuurlijk zijn nieuwe Verenigingen altijd welkom. Wel willen wij u alvast meegeven, dat voor 1 september er geen nieuwe VvE’s kunnen worden opgestart.

Corona update 13 maart 2020

Omdat er op dit moment nog te veel onzekerheden zijn over het verdere verloop van de Corona uitbraak, kiezen wij er op dit moment voor om tijdelijk te stoppen met het uitschrijven van Vergaderingen voor onze VvE’s. Afspraken welke al stonden, gaan vooralsnog door, tenzij in overleg anders wordt besloten. Uiteraard wensen wij iedereen een goede gezondheid en willen wij op deze manier, de risico’s voor iedereen minimaliseren.

AVG voor de VvE

Ook voor Verenigingen van Eigenaren heeft de nieuwe privacywetgeving gevolgen.

Wij hebben namens alle VvE’s de leden een privacyverklaring toegezonden, waarin uitgelegd wordt welke gegevens er worden opgeslagen en waarom.

Ook wat u kunt doen, wanneer u bepaalde gegevens wilt wijzigen of laten verwijderen.

Mocht u de verklaring hebben gemist, kunt u deze natuurlijk alsnog bij ons opvragen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp?

> Lees meer

 

Wet verbetering functioneren VvE’s

De Wet verbetering functioneren VvE’s is op 23 mei 2017 aangenomen. De wet zal vermoedelijk per januari 2018 in werking treden. Enerzijds dienen VvE’s op basis van de nieuwe wet een minimale jaarlijkse reservering in het reservefonds te doen. Anderzijds wordt het mogelijk gemaakt dat een VvE een geldlening kan aangaan. De vraag die voorligt is wat deze wetswijziging nu concreet betekent voor de VvE? In het eerste deel van deze blog zal worden ingegaan op de minimale jaarlijkse reservering in het reservefonds.

Lees meer »